ARTICOLE

Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Momentul în care Isus Hristos devine Mântuitorul nostru personal, începem a fi parte integrantă a Bisericii. Deseori Biserica este asociată cu un trup ale cărui mădulare îndeplinesc funcții diferite și tot odată extrem de necesare. Capul acestui trup este însuși Hristos Coloseni 1:9 "El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel...

Fii Credincios

24.01.2022

Credincioșia caracterizează loialitatea lui Dumnezeu față de poporul Său, Deuteronomul‬ ‭7:9‬ ‭ "Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui." Totodată și poporul Său trebuie să fie...

Romani 4:18: Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: "Aşa va fi sămînţa ta."

1 Petru 5:8-9 "Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă."

Cuvântul ispită este întâlnit pe paginile Bibliei. Cel mai obișnuit înțeles a cuvântului ispită este "o ademenire să faci rău" Cuvântul ademenit se traduce din greacă deleazo care înseamnă "să ademenești cu o momeală". Satan este foarte atent la momeala pe care o pregătește pentru fiecare om. Ispitirea ta depinde de dorința din inima ta (Iacov...

Uitându-mă și ascultând în jurul meu am văzut că unii prieteni la un moment dat ajung să ne pună o intrebare "Cum devine cineva creștin?", Încercănd să explicăm și dorind să-i ajutăm o să-i facem să-și puna mai multe întrebări. Pentru a înțelege, nu este nevoie de teologie. Dumnezeu nu este un Dumnezeu complicat, ca să-L înțelegi nu ai...

Domnul Isus se afla pe cruce între cei doi tâlhari. Atmosfera din acel loc era foarte tensionată. În jurul cruci erau oameni care strigau, batjocoreau, alți se boceau și plângeau. Uni din cei ce stăteau și priveau șcena răstignirii aveau inima plină de ură și se manifestau exprimând dorința de răzbunare. O parte dintre ei aveau inima sfâșiată de...