"Mântuiește-Te pe Tine însuți și mântuește-ne și pe noi"

23.04.2018

Domnul Isus se afla pe cruce între cei doi tâlhari. Atmosfera din acel loc era foarte tensionată. În jurul cruci erau oameni care strigau, batjocoreau, alți se boceau și plângeau. Uni din cei ce stăteau și priveau șcena răstignirii aveau inima plină de ură și se manifestau exprimând dorința de răzbunare. O parte dintre ei aveau inima sfâșiată de durere. Acolo erau și soldații care împlineau misiunea încredințată.


Unul dintre tâlhari a provocat pe Isus cu o afirmație "Mântuește-Te pe Tine însuți și mântuiește-ne și pe noi". Chiar dacă venea ca o batjocoră, totuși afirmația era logică. Cum poate salva un prizonier pe colegul lui la fel prizonier?. Tâlharul  își dorea să scape de pedeapsă și se gândea,  dacă Isus ar fi coborât de pe cruce ar fi avut și el o șansă.

Isus era pe cruce împlinind rolul de Mântuitor, pentru acest scop a venit în lume:

  • Îngerul Gavril a spus lui Iosif (Matei 1:21) "Ea va naște un Fiu, și-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale".
  • Îngeri pe campia Betleemului spuneau același adevăr despre Isus (Luca 2:11) "astazi in cetatea lui David vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul".
  • Simeon a luat pe Pruncul Isus în brațe și a mulțumit lui Dumnezeu (Luca 2:30) "Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta".
  • Samaritenii au crezut cuvintele lui Isus și au declarat (Ioan 4:42) "știm că Acesta este in adevăr Hristosu, Mântuitorul lumii".

Dacă Isus se mantuia pe Sine Însuși coborând de pe cruce nu mai era posibilă mântuirea noastră.

Tâlharul cerea Lui Isus "Mântuește-te pe tine însuți". Isus nu Sa mântuit pe El. A murit că să poată împlini cerința tâlharului din partea a doua a propoziției "și mântuiește-ne și pe noi". Mântuirea tâlharului a fost realizată prin moartea lui Isus, dar el nu a înțeles.

La rândul nostru să înțelegem și noi acest adevar. Isus nu sa mântuit pe Sine de pe cruce, acolo pe cruce împlinea mântuirea noastră.

Nevoia aceasta de mântuire este rezolvată.

"Mântuiește-ne și pe noi".