Fii Gata de a Lupta cu Ispita

09.06.2018

1 Petru 5:8-9 "Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă."

Satan nu va ceda, chiar dacă ai reușit să scapi și să învigi o ispită din viața ta. El va da "tărcuale" va "răgni" și va "căuta" toate punctele slabe și oportunitățile pentru a te ispiti din nou.

"Fiți treji și vegheați"

Îndreaptă-ți atenția asupra stări tale.

 • Ispita lovește atunci când ești slab spiritual "cu garda jos".
 • Ispita apare deseori în domeniul unde ai mai fost prins, "folosește cărarea bătătorită".
 • Ispita incepe in mintea ta. Cazi in ispită atunci când îi permiți imaginației tale să fie preocupată de gânduri ispititoare.
 • Ispita va profita de atracțiile tale, va știi să profite și de domeniile unde te temi.
 • Ispita folosește raționalizarea pentru a-ți amorți conștiința.
 • Ispita devine neînduplecată, insistentă și urgentă.
 • Ispita îți oferă oportunități extrem de neobișnuite pentru a cădea în păcat.
 • Ispita pare să împlinească o nevoie legitimă, dar o face ilegitim, într-un mod greșit sau într-un timp nepotrivit.

Matei 26:41 "Vegheaţi și rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă."

Împotrivirea față de ispită este categorică

Nu totdeauna răspunsul cel mai bun este să fugi de ispită, ci mai degrabă, să fii gata să reziști. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Puterea Lui este suficientă pentru biruința ta.

Evrei 12:4 "Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului."

Identifică sursa (Satan)

 • Conștientizează. Faptul că Satan este autorul gândurilor ispititoare.
 • Amintește-ți. Scopul lui Satan este să-ți distrugă caracterul.
 • Refuză. Orice provocare, fii atent atent nu te lăsa prins în capcana lui Satan.
 • Adu-ți aminte. Că Satan este un dușman biruit, el a fost frânt la Golgota

Efeseni 6:12 "Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești."

Rămâi tare în credința în Dumnezeu

 • Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă, nu te îndoi de asta.
 • Dumnezeu îți cunoaște nevoile și dorințele, cunoaște măsura de putere pe care o ai.
 • Dumnezeu cunoaște fiecare gând al tău. Poate să te ajute să-ți controlezi gândurile.
 • Dumnezeu totdeauna are soluții pregătite, acceptăi modalitatea.

1 Corintieni 10:13 "Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda."

Să fii un biruitor, nu te bizui pe puterea ta, bizuiește-te pe puterea dată de Hristos.

Filipeni 4:13 "Pot totul în Hristos, care mă întărește."

Dar nu uita și nu refuza să faci tot ce îți aparține.

Romani 12:2 "Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită."