Fii Lumină

07.01.2024

Isus afirmă că El este Lumina lumii și atunci când începem să-L urmăm, întunericul este disipat și noi intrăm în posesia acestei lumini divine. Ioan 8:12 spune: "Isus le-a vorbit din nou şi a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.»" Noua noastră identitate în Hristos presupune însușirea și asumarea acestui atribut divin. Domnul Isus ține să evidențieze acest lucru ucenicilor săi în Matei 5:14: "Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă." Acest mandat a continuat să răsune pentru toate generațiile posterioare, ajungând până la noi.

Lumina lui Hristos, ca și specific creștin, excede perimetrul propriei noastre persoane. Lumina aceasta nu este doar pentru noi, ci îi are în vizor și pe cei ce ne înconjoară. Creștinii care luminează fără rezerve creează cadrul propice pentru o comuniune biblică în Biserica, așa cum afirmă 1 Ioan 1:7: "Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat." Iar o părtășie biblică creează coeziune între membrii bisericii. Astfel, unitatea Bisericii este posibilă doar pe fondul luminii.

Creștinul care nu reprima lumina este o mare binecuvântare pentru cei "din casă", așa cum afirmă Matei 5:15: "Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă." Nu inhiba lumina lui Hristos!! Nu o inabusi "sub obroc", întrucât Biserica va putea păși ferm doar atunci când lumina îi permite să vadă direcția.

Suntem chemați să luminăm nu doar în Biserică, ci și în afara ei. Conștientizând faptul că lumea în care trăim bâjbâie în întuneric, răspândirea luminii este datoria noastră. Fie ca în acest nou an lumina Bisericii Betesda să fie văzută de "poporul care umblă în întuneric", așa cum odinioara spunea Isaia 9:2: "Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină." Lumina rezultă extrem de valoroasă într-un context al întunericului. Lumina devine deosebit de utilă într-un scenariu de penumbră. Să emani lumina lui Hristos în mijlocul întunericului nu este deloc ușor datorită ostilității care o întâmpină Ioan 3:19b: "… odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele." Însă nu descurajăm fiindcă suntem deplin convinși, bazându-ne pe Scriptură, că Lumina întotdeauna va triumfa, conform lui Ioan 1:5: "Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o".