Cum devine cineva creștin?

01.05.2018

Uitându-mă și ascultând în jurul meu am văzut că unii prieteni la un moment dat ajung să ne pună o intrebare "Cum devine cineva creștin?", Încercănd să explicăm și dorind să-i ajutăm o să-i facem să-și puna mai multe întrebări. Pentru a înțelege, nu este nevoie de teologie. Dumnezeu nu este un Dumnezeu complicat, ca să-L înțelegi nu ai nevoie să studiezi filozofia. Simplitatea Lui Dumnezeu îi face pe mulți să-și ridice ei standarde mai înalte sau să caute "intermediari" pentru ai conduce spre credința care duce la mântuire. Unii spun că o persoană devine creștină prin a trăi o viață morală. Alții afirmă că a fi membru al unei biserici sau a fi botezat este calea către aceasta. Chiar dacă opiniile pot fi împărțite singurul lucru important, care contează atunci când vorbim despre a deveni creștin, este ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui - Biblia - pentru a Se descoperi pe Sine, pentru a revela scopul Lui pentru om și pentru a ne arăta cum să-L cunoaște în mod personal. Tot ce un om are nevoie să cunoască, cum să devină creștin poate fi găsit în Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi dă omului înțelegerea Evangheliei (Vestea Bună) modul cum Dumnezeu, în Hristos, a dat omului mântuirea, atunci acel om poate ajunge să aibă credința autentică în Isus Hristos și astfel să devină creștin.

  • Ce este credinta?

Definiția credinței o avem în Evrei 11:1 "Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd". Dacă pâna la jertfa de pe cruce a Lui Isus Hristos a fost nevoie de jertfe pentru "a acoperi" pacatul, acum prin jertfa Lui Isus avem "iertarea" pacatelor. Unul din atributele Lui Dumnezeu este dragostea Ioan 3:16-17 "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El". El ne iubște pe toți indiferent de nivelul de informații care l-am acumulat în viața aceasta, de culoarea pielii sau de lucrurile materiale care le-ai acumulat sau le-am moștenit, de viața ta trăită până acum în păcate sau viața de semisfânt evaluată de tine. Doresc să înțelegem mai mult cum arată Dumnezeu prin atributele Sale.

  • Cum am putea crede în ceva ce nu înțelegem?

Întrebarea aceasta am avut-o și eu, îl cautam pe Dumnezeu, în Manastiri, Biserici (Cladiri), la preoți și călugări (dorind să se roage pentru mine), procesiuni, pomelnice, etc. Toate acestea funcționau pe moment și din nou începeam sa caut, să ințeleg, să cunosc, să intâlnesc pe Acela care dă adevărata Pace. Dacă cu adevărat Îl cauți pe Dumnezeu El este credicios si in dragostea lui se va lăsa descoperit (este o vreme a cercetării Lui - se va uita cu atenție spre tine și o să-L cunoști cu siguranță) el răsplătește pe cei cu o inimă smerită care doresc să-L înțeleagă prin credință. Când am înțeles ca Dumnezeu (Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus Hristos) și Dumnezeu Duhul Sfant), au facut un plan de măntuire și că am acces la măntuire fără mijlocitori pământești și pot avea din natura Lui Dumnezeu, am dorit să înțeleg mai mult acest plan de măntuire.

  • Vrei să fi măntuit?

Isus Hristos a lăsat Slava cerească pentru o vreme și a locuit între noi să ne fie un model de viată și umblare cu Dumnezeu, a murit și a înviat. Moartea și învieria lui Isus este esența mântuirii, dacă ramanea mort aduceam jertfe pentru acoperire pacatului si acum. Isus la arătat pe Dumnezeu și dragostea Lui mare pentru întreaga omenire.

Dragul meu ai acces la măntuire prin credință și poți deveni un creștin autentic, mai mult ești și moștenitor al cerului fiindcă Isus Hristos sa jertfit și pentru tine 1 Ioan 2:2 "El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi".