DESPRE NOI

FII PERSEVERENT

Istoric

2 Corinteni 5:14 "Căci dragostea lui Hristos ne strânge...".

Dragostea Lui Dumnezeu așezată în inima noastră a aprins scânteia dorinței de părtășie frățească între cei 25 de credincioși care erau în orașul Azuqueca de Henares (Spania) în timpul acela.

Primele întâlniri au avut loc în case unde s-a și format nucleul pentru pornirea lucrării. 

În luna decembrie a anului 2004 a avut loc inaugurarea localului de închinare (care inițial a fost închiriat) și din acel moment a luat ființă Biserica Evanghelică Română Betesda în orașul Azuqueca.

Dumnezeu a arătat bunătate și îndurare față de noi și o adus răspuns la rugăciune, post și propovăduirea Evangheliei. Multe inimi au fost atinse de Duhul lui Dumnezeu și L-au primit pe Isus ca Mântuitor personal.

Biserica a crescut numeric, fapt care a determinat închirierea unui local mai mare. În 2006 luna decembrie activitatea bisericii sa mutat în locația actuală. 

Numărul membrilor a crescut până la 120 de membri în 2007-2008. În urma crizei care a venit peste țară a afectat situația economică a multor membri fiind nevoiți să plece. Biserica actualmente numără 90 de membri plus copii.

Biserica Betesda este locul unde poți să întălnești pe Dumnezeu, să cunoști voia Lui și să înveți cum să-L slujești. Vrei un răspuns la nevoia ta spirituală, vino împrună cu noi, vei găsi adevărul, pacea, speranța.

Viziune

Știm că Dumnezeu ne-a așezat în acest oraș să fim o lumină în întuneric, să facem cunoscut oamenilor voia lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei, să fim un răspuns pentru cei cu întrebări, o direcție pentru cei ce stau la răscrucea drumurilor.

Ne vom implica în ajutorul celor cu nevoi financiare, în reabilitarea celor căzuți.

Suntem alături de toți cei ce vor să crească spiritual prin studiu blibliei, rugăciune. Implicarea copiilor și tinerilor în slujire.

Știm că Dumnezeu se folosește de noi în lărgirea împrăției Sale.  

Credem

-Credem Biblia  ca fiind Cuvăntul inspirat a lui Dumnezeu.

-Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

-Credem că toți oameni pot fi măntuiți dacă se pocăiesc, renunță la păcat și cred în Isus ca măntuitor personal, rezultănd în viață lor nașterea din nou.

-Credem botezul în apă în Numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt.

-Credem în botezul cu Duhul Sfânt și în manifestarea darurilor Duhului Sfânt.

-Credem Că biserica este instituția lui Dumnezeu pe pământ. Cina Domnului a fost instituită de Domnul Isus. Așteptăm răpirea biserici la cer.

Dezideratul 2023

- Înrădăcinați în Hristos -

Pomul este o imagine folosită în Scriptură de către Dumnezeu pentru a defini viața spirituală a credinciosului. Exteriorul robust al trunchiului susține o frumoasă coroană verde și un rod bogat. Înțelegem că acestea sunt posibile datorită rădăcinii puternice, nevăzute, înfipte în sol, care îi furnizează seva și forța necesară pentru a rezista intemperiilor. Psalmul 1:3 descrie această viață spirituală "El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc; tot ce începe duce la bun sfârșit.".

Creștinii sunt "sădiți" în Hristos, după cum spune Domnul Isus în Ioan 15:2-11. Acest text accentuează poziția noastră permanentă în Hristos, prin afirmația "rămâneți în Mine."

Când rămânem în Isus Hristos, avem:

  1. Viață în noi înșine (Ioan 15:2)
  2. Aducem rod (Ioan 15:4)
  3. Putem cere orice dorim și ni se va da (Ioan 15:7)
  4. Rodirea noastră proslăvește pe Tatăl (Ioan 15:8)
  5. Dragostea lucrează în noi (Ioan 15:9)
  6. Bucuria noastră este deplină (Ioan 15:11)

Dacă rămânem în Cristos, avem o și identitate nouă. Conform 2 Corinteni 5:17, " Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.". Lucrurile care ne-au definit înainte de a cunoaște pe Hristos sunt eliminate din viața noastră. Prin credință, acceptăm pe Hristos, care ne dă o natură nouă. Având rădăcinile puternice în Cristos vom beneficia de două rezultate:

  1. Vom fi puternici în fața provocărilor vieții, identificate ca furtuni, și vom rămâne în picioare, fără a ne prăbuși.
  2. Vom avea o hrană sănătoasă, suficientă pentru a ne menține plin de viață și roditor.

Având în minte această imagine, acum putem înțelege de ce Apostolul Pavel afirmă cu tărie în Filipeni 4:13 "pot totul în Hristos care mă întărește"

În acest an vrem să ne concentrăm atenția spre disciplinele spirituale care formează rădăcinile unei vieți în Hristos. Vom căuta în Cuvântul lui Dumnezeu adevărurile fundamentale care consolidează tăria noastră în Hristos

Coloseni 2:7 "fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu."