DESPRE NOI

FII PERSEVERENT

Istoric

2 Corinteni 5:14 "Căci dragostea lui Hristos ne strânge...".

Dragostea Lui Dumnezeu așezată în inima noastră a aprins scânteia dorinței de părtășie frățească între cei 25 de credincioși care erau în orașul Azuqueca de Henares (Spania) în timpul acela.

Primele întâlniri au avut loc în case unde s-a și format nucleul pentru pornirea lucrării. 

În luna decembrie a anului 2004 a avut loc inaugurarea localului de închinare (care inițial a fost închiriat) și din acel moment a luat ființă Biserica Evanghelică Română Betesda în orașul Azuqueca.

Dumnezeu a arătat bunătate și îndurare față de noi și o adus răspuns la rugăciune, post și propovăduirea Evangheliei. Multe inimi au fost atinse de Duhul lui Dumnezeu și L-au primit pe Isus ca Mântuitor personal.

Biserica a crescut numeric, fapt care a determinat închirierea unui local mai mare. În 2006 luna decembrie activitatea bisericii sa mutat în locația actuală. 

Numărul membrilor a crescut până la 120 de membri în 2007-2008. În urma crizei care a venit peste țară a afectat situația economică a multor membri fiind nevoiți să plece. Biserica actualmente numără 90 de membri plus copii.

Biserica Betesda este locul unde poți să întălnești pe Dumnezeu, să cunoști voia Lui și să înveți cum să-L slujești. Vrei un răspuns la nevoia ta spirituală, vino împrună cu noi, vei găsi adevărul, pacea, speranța.

Viziune

Știm că Dumnezeu ne-a așezat în acest oraș să fim o lumină în întuneric, să facem cunoscut oamenilor voia lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei, să fim un răspuns pentru cei cu întrebări, o direcție pentru cei ce stau la răscrucea drumurilor.

Ne vom implica în ajutorul celor cu nevoi financiare, în reabilitarea celor căzuți.

Suntem alături de toți cei ce vor să crească spiritual prin studiu blibliei, rugăciune. Implicarea copiilor și tinerilor în slujire.

Știm că Dumnezeu se folosește de noi în lărgirea împrăției Sale.  

Credem

-Credem Biblia  ca fiind Cuvăntul inspirat a lui Dumnezeu.

-Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

-Credem că toți oameni pot fi măntuiți dacă se pocăiesc, renunță la păcat și cred în Isus ca măntuitor personal, rezultănd în viață lor nașterea din nou.

-Credem botezul în apă în Numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt.

-Credem în botezul cu Duhul Sfânt și în manifestarea darurilor Duhului Sfânt.

-Credem Că biserica este instituția lui Dumnezeu pe pământ. Cina Domnului a fost instituită de Domnul Isus. Așteptăm răpirea biserici la cer.

Dezideratul 2024

- Fii Lumină -

Isus afirmă că El este Lumina lumii și atunci când începem să-L urmăm, întunericul este disipat și noi intrăm în posesia acestei lumini divine. Ioan 8:12 spune: "Isus le-a vorbit din nou şi a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.»" Noua noastră identitate în Hristos presupune însușirea și asumarea acestui atribut divin. Domnul Isus ține să evidențieze acest lucru ucenicilor săi în Matei 5:14: "Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă." Acest mandat a continuat să răsune pentru toate generațiile posterioare, ajungând până la noi.

Lumina lui Hristos, ca și specific creștin, excede perimetrul propriei noastre persoane. Lumina aceasta nu este doar pentru noi, ci îi are în vizor și pe cei ce ne înconjoară. Creștinii care luminează fără rezerve creează cadrul propice pentru o comuniune biblică în Biserica, așa cum afirmă 1 Ioan 1:7: "Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat." Iar o părtășie biblică creează coeziune între membrii bisericii. Astfel, unitatea Bisericii este posibilă doar pe fondul luminii.

Creștinul care nu reprima lumina este o mare binecuvântare pentru cei "din casă", așa cum afirmă Matei 5:15: "Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă." Nu inhiba lumina lui Hristos!! Nu o inabusi "sub obroc", întrucât Biserica va putea păși ferm doar atunci când lumina îi permite să vadă direcția.

Suntem chemați să luminăm nu doar în Biserică, ci și în afara ei. Conștientizând faptul că lumea în care trăim bâjbâie în întuneric, răspândirea luminii este datoria noastră. Fie ca în acest nou an lumina Bisericii Betesda să fie văzută de "poporul care umblă în întuneric", așa cum odinioara spunea Isaia 9:2: "Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină." Lumina rezultă extrem de valoroasă într-un context al întunericului. Lumina devine deosebit de utilă într-un scenariu de penumbră. Să emani lumina lui Hristos în mijlocul întunericului nu este deloc ușor datorită ostilității care o întâlnește conform lui Ioan 3:19b: "… odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele." Însă nu descurajăm fiindcă suntem deplin convinși, bazându-ne pe Scriptură, că Lumina întotdeauna triumfează, conform lui Ioan 1:5: "Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o".