DESPRE NOI

FII PERSEVERENT

Istoric

2 Corinteni 5:14 "Căci dragostea lui Hristos ne strânge...".

Dragostea Lui Dumnezeu așezată în inima noastră a aprins scânteia dorinței de părtășie frățească între cei 25 de credincioși care erau în orașul Azuqueca de Henares (Spania) în timpul acela.

Primele întâlniri au avut loc în case unde s-a și format nucleul pentru pornirea lucrării. 

În luna decembrie a anului 2004 a avut loc inaugurarea localului de închinare (care inițial a fost închiriat) și din acel moment a luat ființă Biserica Evanghelică Română Betesda în orașul Azuqueca.

Dumnezeu a arătat bunătate și îndurare față de noi și o adus răspuns la rugăciune, post și propovăduirea Evangheliei. Multe inimi au fost atinse de Duhul lui Dumnezeu și L-au primit pe Isus ca Mântuitor personal.

Biserica a crescut numeric, fapt care a determinat închirierea unui local mai mare. În 2006 luna decembrie activitatea bisericii sa mutat în locația actuală. 

Numărul membrilor a crescut până la 120 de membri în 2007-2008. În urma crizei care a venit peste țară a afectat situația economică a multor membri fiind nevoiți să plece. Biserica actualmente numără 90 de membri plus copii.

Biserica Betesda este locul unde poți să întălnești pe Dumnezeu, să cunoști voia Lui și să înveți cum să-L slujești. Vrei un răspuns la nevoia ta spirituală, vino împrună cu noi, vei găsi adevărul, pacea, speranța.

Viziune

Știm că Dumnezeu ne-a așezat în acest oraș să fim o lumină în întuneric, să facem cunoscut oamenilor voia lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei, să fim un răspuns pentru cei cu întrebări, o direcție pentru cei ce stau la răscrucea drumurilor.

Ne vom implica în ajutorul celor cu nevoi financiare, în reabilitarea celor căzuți.

Suntem alături de toți cei ce vor să crească spiritual prin studiu blibliei, rugăciune. Implicarea copiilor și tinerilor în slujire.

Știm că Dumnezeu se folosește de noi în lărgirea împrăției Sale.  

Credem

-Credem Biblia  ca fiind Cuvăntul inspirat a lui Dumnezeu.

-Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

-Credem că toți oameni pot fi măntuiți dacă se pocăiesc, renunță la păcat și cred în Isus ca măntuitor personal, rezultănd în viață lor nașterea din nou.

-Credem botezul în apă în Numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt.

-Credem în botezul cu Duhul Sfânt și în manifestarea darurilor Duhului Sfânt.

-Credem Că biserica este instituția lui Dumnezeu pe pământ. Cina Domnului a fost instituită de Domnul Isus. Așteptăm răpirea biserici la cer.

Dezideratul 2021

- Fii Credincios -

Credincioșia caracterizează loialitatea lui Dumnezeu față de poporul Său, Deuteronomul‬ ‭7:9‬ ‭ "Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui." Totodată și poporul Său trebuie să fie caracterizat de credincioșie față de El.

Loialitatea lui Dumnezeu față de poporul Său este un act al harului, 1 Corinteni‬ ‭1:9‬ "Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru." 

Loialitatea umană față de Dumnezeu este "o îndatorire", sau răspunsul care i se pretinde omului, Proverbele‬ ‭3:3 ‬"Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!".

Prin urmare, în anul 2021 credincioșia vrem să fie centrul relației noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu promite fidelitate consecventă cu privire la promisiunile Sale. Dumnezeu dorește să fie într-o relație permanentă cu noi. De aceea suntem chemați să ne dedicăm viețile cu o credincioșie corespunzătoare, Psalmul‬ ‭101:6 "Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioșilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji."