DESPRE NOI

FII PERSEVERENT

Istoric

2 Corinteni 5:14 "Căci dragostea lui Hristos ne strânge...".

Dragostea Lui Dumnezeu așezată în inima noastră a aprins scânteia dorinței de părtășie frățească între cei 25 de credincioși care erau în orașul Azuqueca de Henares (Spania) în timpul acela.

Primele întâlniri au avut loc în case unde s-a și format nucleul pentru pornirea lucrării. 

În luna decembrie a anului 2004 a avut loc inaugurarea localului de închinare (care inițial a fost închiriat) și din acel moment a luat ființă Biserica Evanghelică Română Betesda în orașul Azuqueca.

Dumnezeu a arătat bunătate și îndurare față de noi și o adus răspuns la rugăciune, post și propovăduirea Evangheliei. Multe inimi au fost atinse de Duhul lui Dumnezeu și L-au primit pe Isus ca Mântuitor personal.

Biserica a crescut numeric, fapt care a determinat închirierea unui local mai mare. În 2006 luna decembrie activitatea bisericii sa mutat în locația actuală. 

Numărul membrilor a crescut până la 120 de membri în 2007-2008. În urma crizei care a venit peste țară a afectat situația economică a multor membri fiind nevoiți să plece. Biserica actualmente numără 90 de membri plus copii.

Biserica Betesda este locul unde poți să întălnești pe Dumnezeu, să cunoști voia Lui și să înveți cum să-L slujești. Vrei un răspuns la nevoia ta spirituală, vino împrună cu noi, vei găsi adevărul, pacea, speranța.

Viziune

Știm că Dumnezeu ne-a așezat în acest oraș să fim o lumină în întuneric, să facem cunoscut oamenilor voia lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei, să fim un răspuns pentru cei cu întrebări, o direcție pentru cei ce stau la răscrucea drumurilor.

Ne vom implica în ajutorul celor cu nevoi financiare, în reabilitarea celor căzuți.

Suntem alături de toți cei ce vor să crească spiritual prin studiu blibliei, rugăciune. Implicarea copiilor și tinerilor în slujire.

Știm că Dumnezeu se folosește de noi în lărgirea împrăției Sale.  

Credem

-Credem Biblia  ca fiind Cuvăntul inspirat a lui Dumnezeu.

-Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

-Credem că toți oameni pot fi măntuiți dacă se pocăiesc, renunță la păcat și cred în Isus ca măntuitor personal, rezultănd în viață lor nașterea din nou.

-Credem botezul în apă în Numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt.

-Credem în botezul cu Duhul Sfânt și în manifestarea darurilor Duhului Sfânt.

-Credem Că biserica este instituția lui Dumnezeu pe pământ. Cina Domnului a fost instituită de Domnul Isus. Așteptăm răpirea biserici la cer.

Dezideratul 2022

- Inflacareaza-ti Darul -

Momentul în care Isus Hristos devine Mântuitorul nostru personal, începem a fi parte integrantă a Bisericii. Deseori Biserica este asociată cu un trup ale cărui mădulare îndeplinesc funcții diferite și tot odată extrem de necesare. Capul acestui trup este însuși Hristos Coloseni 1:9 "El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate." Nuanța aceasta evidențiază faptul că El direcționează trupul spre împlinirea voii Sale. Trebuie subliniat că reușita împliniri acestei voi reclamă involucrarea fiecărui mădular.

Noi, în calitate de mădulare avem un rol bine acotat în trupul lui Hristos. Rol care se exercita prin darul/ile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi. Romani 12:4-5 "Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora." Așadar avem nevoie de daruri spirituale pentru a ne împlini funcția sau rolul în trupul lui Hristos.

"Darurile" sau "darurile harului" = "charismata" din greacă, derivând din cuvântul grec "charis" = har, ne lasă să înțelegem ca darurile spirituale sunt o favoare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa acestor daruri spirituale Iacov 1:17 "orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare."

Darurile spirituale presupun un impuls lăuntric care atunci când este manifestat în cadrul Bisericii, contribuie la binele comun. Prin urmare, darurile spirituale nu sunt menite să fie folosite în scop egoist ci în mod altruist "în folosul altora" 1 Corinteni 12:7 "Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora." Așadar DRAGOSTEA pentru membri Bisericii este stimulentul folosiri darului nostru spiritual. Doar în perimetrul dragostei putem lucra cu darul nostru pentru zidirea și edificarea Bisericii. Efeseni 4:16 "Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei și se zidește în dragoste."

Anul 2022 este anul în care noi, ca și membri ai Bisericii Betesda dorim să slujim trupului lui Hristos prin darul/ile care ne-au fost încredințate. Vrem cu mai mult elan, entuziasm și pasiune sa ascultam îndemnul care odinioară Pavel îl transmitea lui Timotei . 2 Timotei 1:6 "De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele."