Înrădăcinați în Hristos

30.01.2023

Pomul este o imagine folosită în Scriptură de către Dumnezeu pentru a defini viața spirituală a credinciosului. Exteriorul robust al trunchiului susține o frumoasă coroană verde și un rod bogat. Înțelegem că acestea sunt posibile datorită rădăcinii puternice, nevăzute, înfipte în sol, care îi furnizează seva și forța necesară pentru a rezista intemperiilor. Psalmul 1:3 descrie această viață spirituală "El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc; tot ce începe duce la bun sfârșit.".

Creștinii sunt "sădiți" în Hristos, după cum spune Domnul Isus în Ioan 15:2-11. Acest text accentuează poziția noastră permanentă în Hristos, prin afirmația "rămâneți în Mine."

Când rămânem în Isus Hristos, avem:

  1. Viață în noi înșine (Ioan 15:2)
  2. Aducem rod (Ioan 15:4)
  3. Putem cere orice dorim și ni se va da (Ioan 15:7)
  4. Rodirea noastră proslăvește pe Tatăl (Ioan 15:8)
  5. Dragostea lucrează în noi (Ioan 15:9)
  6. Bucuria noastră este deplină (Ioan 15:11)

Dacă rămânem în Hristos, avem și o identitate nouă. Conform 2 Corinteni 5:17, " Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.". Lucrurile care ne-au definit înainte de a cunoaște pe Hristos sunt eliminate din viața noastră. Prin credință, acceptăm pe Hristos, care ne dă o natură nouă. Având rădăcinile puternice în Hristos vom beneficia de două rezultate:

  1. Vom fi puternici în fața provocărilor vieții, identificate ca furtuni, și vom rămâne în picioare, fără a ne prăbuși.
  2. Vom avea o hrană sănătoasă, suficientă pentru a ne menține plini de viață și roditor.

Având în minte această imagine, acum putem înțelege de ce Apostolul Pavel afirmă cu tărie în Filipeni 4:13 "pot totul în Hristos care mă întărește"

În acest an vrem să ne concentrăm atenția spre disciplinele spirituale care formează rădăcinile unei vieți în Hristos. Vom căuta în Cuvântul lui Dumnezeu adevărurile fundamentale care consolidează tăria noastră în Hristos

Coloseni 2:7 "fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu."