Fii Credincios

24.01.2022

Credincioșia caracterizează loialitatea lui Dumnezeu față de poporul Său, Deuteronomul‬ ‭7:9‬ ‭ "Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui." Totodată și poporul Său trebuie să fie caracterizat de credincioșie față de El.

Loialitatea lui Dumnezeu față de poporul Său este un act al harului, 1 Corinteni‬ ‭1:9‬ "Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru."

Loialitatea umană față de Dumnezeu este "o îndatorire", sau răspunsul care i se pretinde omului, Proverbele‬ ‭3:3 ‬"Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!".

Prin urmare, în anul 2021 credincioșia vrem să fie centrul relației noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu promite fidelitate consecventă cu privire la promisiunile Sale. Dumnezeu dorește să fie într-o relație permanentă cu noi. De aceea suntem chemați să ne dedicăm viețile cu o credincioșie corespunzătoare, Psalmul‬ ‭101:6 "Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioșilor din ţară, ca să locuiască lângă mine; cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji."