O Credință Neclintită

18.05.2020

Romani 4:18: Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: "Aşa va fi sămînţa ta."

Avraam a fost încercat în diverse moduri, dar a trecut triumfător prin nenumăratele teste la care a fost supus de Dumnezeu. Credința lui ferma în promisiunile Tatălui său ceresc, îl califică ca și un exemplu vrednic de urmat pentru generațile de credincioși posterioare. Cu siguranță ca și om, la mintea lui Avraam au atentat gânduri de îndoială sau neîncredere, în schimb el știe să-și protejeze mintea, ancorânduse în puterea lui Dumnezeu de a duce la îndeplinire ce-a ce promite. Așadar înțelegem că Avraam știa să-și ocrotească inima si mintea de stări dubitative care ar fi putut să-i ruineze credința. În Proverbe 4:23, Scriptura ne îndeamnă și pe noi astăzi sa ne păzim inima sau "mintea", deoarece izvoare de viață țâșnesc din ea. Avraam confruntă orice șovăială uitânduse țintă la făgăduințele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avea să remarce sute de ani mai târziu această încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu manifestată de Avraam: Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrînit, - avea aproape o sută de ani, - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu (Romani 4:19-20)

O strategie eficace folosită de Satan cu scopul de a ofili în ochii credinciosului promisiunile lui Dumnezeu, este îndoiala. Deoarece el știe că atunci când sămânța îndoieli încolțește în mintea creștinului, ea va rodi abatere de la cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul a aruncat o asemenea sămânță în mintea Evei: "Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: "Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină?" (Geneza 3:1). Atât Adam cât și Eva cad în capcana inamicului, ridicând un mare semn de întrebare în raport cu o poruncă categorică din partea lui Dumnezeu. Sămânța îndoielii care încolțise în mintea acestei perechi, avea să aducă ca și rod neascultare. Consecințele acestei încălcări flagrante a poruncii lui Dumnezeu, sunt palpabile până în ziua de astăzi. Prin curiozitatea lui Adam si Eva de a explora pomul cunoștinței binelui si raului, moartea a intrat în lume.

Avraam dobândește titlul de tată al credinței, printr-o ascultare ireproșabilă și fară revoltă de Dumnezeu. La rândul nostru, putem să devenim un exemplu de credință, refuzând tranșant orice stare de îndoiala care ar putea rezlulta insubordinare față de cuvântul lui Dumnezeu.